Informacje

W tej części prezentujemy wybrane publikacje firmy Coates Screen Inks GmbH rozszerzające wiedzę techniczną użytkowników farb tamponowych i sitowych. Pokazujemy też najnowsze produkty, często dedykowane do konkretnych zastosowań, które nie zawsze są ujęte w przeglądzie farb pod nazwą „Program farb tamponowych” lub "Program farb sitowych".

1. Farby tamponowe:

2. Farby sitowe

3. Informacje ogólne