Program farb do tampodruku

Poniżej przedstawiamy karty danych technicznych farb do tampodruku opisujące właściwości farb i sposób ich użycia. W zakładce WIEDZA znajdują się broszury, które warto przeczytać przed wyborem właściwej farby.

Pad Printing Inks

 

Program farb do tampodruku:

 

 Zielona kropka - farby przyjazne dla środowiska

 Żółta kropka - farby szczególnie polecane

 

urządzenie z różnymi farbami tamponowymi

 

Farby 1- składnikowe

 

TP 212 – Utwardzane w piecu, 140 st. Celsjusza/30 min.. Na powierzchnie powlekane, metale, duroplasty, poliester i szkło.

 

TP 233 – Nadaje się na powierzchnie powlekane, metale, octan celulozy (CA), maślan octanu celulozy (CAB), duroplasty, poliester, poliuretan (PU), drewno oraz poliwęglan (PC) i PMMA.

 

TP 249 – Nadaje się na tworzywa termoplastyczne wrażliwe na pękanie naprężeniowe, w szczególności formy wtryskowe z polistyrenu (PS), poliwęglanu (PC), PET-G, PMMA, ABS i innych kopolimerów.

 

TP 266 – Nadaje się na tworzywa termoplastyczne takie jak PMMA, twarde i miękkie PVC oraz polistyren (PS) i kopolimery polistyrenu. Ta gama farb jest szczególnie odpowiednia do tworzyw sztucznych o wysokiej zawartość plastyfikatorów (gumki, miękki PVC).

 

TP 272 – Nadaje się na tworzywa termoplastyczne, zwłaszcza twardy i miękki PVC, poliwęglan (PC), PMMA. W ograniczonym zakresie na polistyren (PS), ABS i SAN.

 

 Żółta kropka TP 282Do drukowania na poliestrze, poliamidzie (PA), podłożach powlekanych i płytach CD. Po aktywacji powierzchniowej (płomień, plazma, corona) do polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

 

 Żółta kropka TP 287 - Do drukowania na tworzywach termoplastycznych, w szczególności polistyrenie (PS), ABS i SAN. Nadaje się również na twarde PVC, maślan octanu celulozy (CAB), PMMA oraz papier i tekture.

 

TPI – Nadaje się na tworzywa termoplastyczne, zwłaszcza polistyren (PS), miękkie i twarde PVC, jednak nie na poliolefiny (PE/PP). Nadaje się również na różne powierzchnie powlekane.

 

TP/MI Mirror ink – Aby uzyskać efekt lustra farba TP/MI musi być nadrukowana na odwrocie przezroczystego podłoża wykonanego z poliwęglanu (PC) i PMMA.

 

 Żółta kropka TP/PP, TP/PP-ADo druku na nieaktywowanym powierzchniowo polipropylenie (PP) – ograniczona odporność nadruku.

 

LAB-N 111774 - Specjalne farby do nanoszenia usuwalnych nadruków na okularach. Aby usunąć nadruki wykonane farbą LAB-N 111774 należy użyć rozcieńczalnika VD10.

 

Farby 1- i 2- składnikowe

 

 Żółta kropka TP 247 – Do drukowania na tworzywach termoplastycznych, takich jak wstępnie obrobione poliolefiny, tj. polipropylen (PP), polietylen (PE), PMMA, miękki i twardy PVC. Nadaje się również na poliwęglan (PC), ABS, SAN oraz mieszanki polimerów PC/ABS, poliuretan (PU) i powierzchnie powlekane.

 

 Żółta kropka TP 253 – Nadaje się na tekstylia wykonane z włókien naturanych, zwłaszcza z bawełny, a także do materiałów syntetycznych (poliamid, poliester), poliuretanu (PU), skóry syntetycznej, skóry, elastomerów termoplastycznych, takich jak TPE, TPU, powłok miękkich w dotyku (soft-touch) i gumy

 

 Żółta kropka TP 273, TP 273/T - Stosowane na wymagających podłożach, takich jak poliamid (PA), poliuretan (PU), elastomery termoplastyczne (TPE, TPU, TPS itp.), tzw. powłoki soft touch (miękkie w dotyku) oraz guma, skóra i skóra syntetyczna.

Do druku na elastomerach termoplastycznych szczególnie nadaje się gama farb TP 273/T.

 

 Żółta kropka TP 300 - System farb TP 300 charakteryzuje się wyjątkowo łatwą i niezawodną drukowalnością i jest odpowiedni do drukowania na wielu różnych podłożach. Są to różne tworzywa termoplastyczne, np. aktywowane powierzchniowo poliolefiny t.j. polipropylen (PP) i polietylen (HDPE, LD-PE), PMMA, poliwęglan (PC), poliamid (PA), poliester, poliacetal (POM aktywowany płomieniowo), poliuretan, twarde PVC i polistyren. Ponadto nadaje się do różnych duroplastów, na metale, powierzchnie powlekane, płyty CD, drewno i papier.

Farby TP 300 są wykorzystywane do różnorodnych zastosowań techniczno-przemysłowych, zabawek i artykułów reklamowych.

Farby TP 300 są certyfikowane zgodnie z USP Medical Class VI. Mogą być używane do drukowania na sprzęcie medycznym.

 

TP 300-111580 - Szczególnie nadaje się do drukowania na różnych tworzywach termoplastycznych, takich jak aktywowane powierzchniowo poliolefiny, np. polipropylen (PP) i polietylen (HD-PE, LD-PE), PMMA, poliwęglan (PC), poliamid (PA). Ponadto nadaje się na różne duroplasty, metale, powierzchnie powlekane, płyty CD, drewno i papier.

Farby TP 300/111580 są wykorzystywane do różnorodnych zastosowań techniczno-przemysłowych, nadruków na zabawkach i artykułach reklamowych.

 

TP 303 - Do drukowania na nieprzetworzonym polipropylenie (PP). Ponadto na poliestrze, poliuretanie, różnych metalach i powierzchniach powlekanych.

 

TP 305 – Nadaje się na powierzchnie powlekane, aktywowane powierzchniowo polipropylen (PP) i polietylen (PE). Dodatkowo na poliamid (PA), polistyren (PS), ABS i SAN, twarde PVC, a także płyty CD i drewno

 

 Żółta kropka Zielona kropka TP 313 – Do drukowania na różnych tworzywach termoplastycznych, zwłaszcza na kopolimerach polistyrenu (PS), takich jak ABS, SAN i mieszanki polimerów jak PC/ABS. Dodatkowo do druku na PMMA, poliwęglanie (PC), twardym PVC. Jako farba dwuskładnikowa (z utwardzaczem) odpowiednia do niektórych materiałów poliestrowych. Po aktywacji powierzchniowej (obróbka płomieniowa) również do poliamidu (PA), po aktywacji płomieniowej (płomień, corona, plazma) również do polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

Farby TP 313 są wykorzystywane do różnorodnych zastosowań techniczno-przemysłowych, zabawek i artykułów reklamowych.

Zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa, farby do tampodruku TP 313 zostały opracowane ze szczególnie przyjaznych dla środowiska surowców. Farby TP 313 nie zawierają związków aromatycznych, glikolanu butylu (GB-Ester), cykloheksanonu, Bisfenolu A (BPA), a także wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (pl. WWA, ang. PAH). Wyjątek: brązy AB 75/AB do 79/AB (zawierają związki aromatyczne) i czarne kolory N50 i 65 (pigmenty zawierające PAH). System farb TP 313 - pod pewnymi warunkami - spełnia kryteria uzyskania znaku GS (kategoria 1) zgodnie ze specyfikacją AfPS GS 2014:01 PAH.

Farby TP 313 są certyfikowane zgodnie z USP Medical Class VI. Mogą być używane do drukowania na sprzęcie medycznym

 

 Żółta kropka Zielona kropka TP 340 – Do drukowania na różnych tworzywach termoplastycznych, szczególnie do zastosowań techniczno-przemysłowych. Główne podłoża to ABS, SAN, ASA, polistyren (PS), twarde PVC, PMMA oraz poliwęglan (PC).

Ponadto, jako farba dwuskładnikowa (z utwardzaczem), nadaje się do drukowania na niektórych powierzchniach powlekanych, metalach i kopolimerach.

Zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa farby TP 340 zostały opracowane ze szczególnie przyjaznych dla środowiska surowców. Farby TP 340 nie zawierają Bisfenolu A (BPA), związków aromatycznych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (pl. WWA, ang. PAH), glikolanu butylu (GB-Ester), cykloheksanonu. Wyjątek: brązy AB 75/AB do 79/AB (zawierają związki aromatyczne) i czarne kolory N50 i 65 (pigmenty zawierające PAH). System farb TP 340 - pod pewnymi warunkami - spełnia kryteria uzyskania znaku GS (kategoria 1) zgodnie ze specyfikacją AfPS GS 2014:01 PAH.

 

 Żółta kropka Zielona kropka TP 400 - Ten wszechstronny system farb TP 400 wykazuje wyjątkowo łatwą drukowalność i jest odpowiedni dla szerokiej gamy zastosowań. Szczególnie nadaje się do drukowania na tworzywach termoplastycznych, takich jak poliwęglan (PC), PMMA, poliamid (PA), aktywowane powierzchniowo poliolefiny, czyli polipropylen (PP) i polietylen (PE); również do twardego PVC, polistyrenu, poliestru, poliacetalu (POM aktywowane płomieniowo), poliuretanu. Również do duroplastów, metali i powierzchni powlekanych.

Farby TP 400 to dobry wybór do różnorodnych zastosowań techniczno-przemysłowych, zabawek i artykułów reklamowych.

Zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa, farby do tampodruku TP 400 zostały opracowane ze szczególnie przyjaznych dla środowiska surowców. Farby TP 400 oraz rozcieńczalniki i dodatki do farby nie zawierają związków aromatycznych, glikolanu butylu (GB-Ester), cykloheksanonu, Bisfenolu A (BPA), a także nie zawierają wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (pl. WWA, ang. PAH). System farb TP 400 spełnia kryteria uzyskania znaku GS (kategoria 1) zgodnie ze specyfikacją AfPS GS 2014:01 PAH.

Farby TP 400 są certyfikowane zgodnie z USP Medical Class VI. Mogą być używane do drukowania na sprzęcie medycznym

 

TP CRSN2419 Conductive Silver – Przewodząca, srebrna farba CRSN2419 to specjalny produkt do druku nieskomplikowanych elementów przewodzących, takich jak styki, anteny i ścieżki obwodów drukowanych. Nadaje się do drukowania na następujących tworzywach termoplastycznych: polistyren (PS), ABS, PMMA, poliwęglan (PC) i twarde PVC. Po dodaniu utwardzacza również do aktywowanego płomieniowo poliamidu (PA) i poliestru.

 

 Żółta kropka  Zielona kropka TP E-HF - Nadają się do druku na różnych tworzywach termoplastycznych, w szczególności ABS, SAN, ASA, polistyren (PS), twarde PCV, PMMA i poliwęglan (PC).
Ponadto jako farba dwuskładnikowa (z utwardzaczem) i/lub po aktywacji powierzchniowej (płomień, corona) farby TP E-HF mogą być również drukowane na poliestrze, poliamidzie (PA) i niektórych powierzchniach powlekanych.

Zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa, farby do tampodruku TP E-HF zostały opracowane ze szczególnie przyjaznych dla środowiska surowców.

Farby nie zawierają halogenów zgodnie z normą DIN EN 61249-2-21.

Ponadto farby TP E-HF nie zawierają związków aromatycznych, glikolanu butylu (GB-Ester), cykloheksanonu, Bisfenolu A (BPA), a także nie zawierają wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (pl. WWA, ang. PAH).

Wyjątek: czarne kolory N50-HF, 65-HF i 65-HD-HF (pigmenty zawierające PAH). System farb TP E-HF - pod pewnymi warunkami - spełnia kryteria uzyskania znaku GS (kategoria 1) zgodnie ze specyfikacją AfPS GS 2014:01 PAH.

 

LAB-N 111858 - Do drukowania TPE (termoplastycznych elastomerów) i miękkich w dotyku (soft-touch) powłok poliuretanowych

 

LAB-N 141893 - Do drukowania na różnych tworzywach termoplastycznych, w szczególności na aktywowanym polipropylenie (PP) i polietylenie (PE), ABS, polistyrenie (PS), PMMA i poliwęglanie (PC).
Dodatkowo, z utwardzaczem i/lub po aktywacji (płomień, corona) można również drukować na poliestrze, poliamidzie (PA) i niektórych powierzchniach powlekanych.

 

LAB-N 141943 - Do drukowania na różnych tworzywach termoplastycznych, w szczególności na panelach przednich wykonanych z ABS i ABS/PC. Nadaje się również do polistyrenu (PS), PMMA, poliwęglanu (PC) i twardego PVC. Farby LAB-N 141943 są wykorzystywane do różnorodnych zastosowań techniczno-przemysłowych.

 

Farby 2- składnikowe

 

 Żółta kropka TP 218 - System farb TP 218 wykazuje wysoką odporność mechaniczną i chemiczną. Nadaje się na specjalne tworzywa termoplastyczne, w szczególności aktywowane powierzchniowo poliolefiny tj. polipropylen (PP) i polietylen (HD-PE, LD-PE), PMMA, poliamid (PA), octan celulozy, różne duroplasty oraz metale i powierzchnie powlekane.

Farby TP 218 są certyfikowane zgodnie z USP Medical Class VI. Mogą być używane do drukowania na sprzęcie medycznym.

 

 Żółta kropka TP 218/GL – Nadaje się na szkło, ceramikę, duroplasty, metale, a także powierzchnie chromowane i niklowane, pozłacane lub rodowane.

 

 Żółta kropka TP 253 L - Specjalny system farbowy do stosowania jako system farb do sitodruku i tampodruku.

Do druku materiałów wykonanych z gumy silikonowej takich jak czepki kąpielowe, opaski na nadgarstki, klawiatury itp

 

 Żółta kropka TP 260 - System farb TP 260 wykazuje wyjątkowo wysoką odporność mechaniczną i chemiczną.

Nadaje się do drukowania na metalach, powierzchniach powlekanych, duroplastach i specjalnych tworzywach termoplastycznych, takich jak aktywowany powierzchniowo polipropylen (PP) i polietylen (HD-PE, LD-PE), PMMA, poliamid (PA), poliacetal (POM), poliuretan (PU) i poliester (PES).
Farby TP 260 są certyfikowane zgodnie z USP Medical Class VI. Mogą być używane do drukowania na sprzęcie medycznym.

 

TP 267 - System farb TP 267 wykazuje bardzo dobrą odporność na światło i warunki atmosferyczne oraz kwasy, zasady i benzyny.

Nadaje się do metali (aluminium, stal, miedź), powierzchni powlekanych, tworzyw termoplastycznych, takich jak PMMA i aktywowanych powierzchniowo poliolefin tj. polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE), duroplastów (żywice fenolowe i melaminowe, poliester wzmocniony włóknem szklanym i żywice epoksydowe).

 

 Żółta kropka Zielona kropka TP 307 – Nadaje się do aktywowanych powierzchniowo poliolefin tj. polipropylenu (PP) i polietylenu (HD-PE, LD-PE), takich jak butelki, elementy formowane itp.. Nadaje się również do powierzchni chromowanych, powierzchni powlekanych, różnych tworzyw termoplastycznych, takich jak PMMA, ABS i duroplasty (żywice fenolowe i melaminowe, żywice poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym i żywice epoksydowe).

Farby TP 307 są szczególnie wykorzystywane do różnorodnych zastosowań techniczno-przemysłowych.

Zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa farby TP 307 zostały opracowane ze szczególnie przyjaznych dla środowiska surowców. Farby TP 307 nie zawierają Bisfenolu A (BPA), związków aromatycznych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (pl. WWA, ang. PAH), glikolanu butylu (GB-Ester), cykloheksanonu. Wyjątek: brązy AB 75/AB do 79/AB (zawierają związki aromatyczne) i czarne odcienie N50 i 65 (pigmenty zawierające PAH). System farb TP 307- pod pewnymi warunkami - spełnia kryteria uzyskania znaku GS (kategoria 1) zgodnie ze specyfikacją AfPS GS 2014:01 PAH.

 

 Żółta kropka Zielona kropka TP 318 - Ponieważ farby do tampodruku TP 318 mogą być stosowane z dwoma różnymi utwardzaczami, wykazują wyjątkowo rozległą różnorodność możliwych zastosowań. W zależności od użytego utwardzacza, farby TP 318 nadają się do następujących podłoży:
• z utwardzaczem TP 219/VCH: szkło, ceramika, duroplasty, metale chromowane, niklowane, pozłacane i rodowane
• z utwardzaczem TP 219: tworzywa termoplastyczne, w szczególności aktywowane poliolefiny tj. polipropylen (PP) i polietylen (HD-PE, LD-PE), PMMA (szkło akrylowe), poliamid (PA), octan celulozy, różne duroplasty, metale i powierzchnie powlekane.

Zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa, farby do tampodruku TP 318 zostały opracowane ze szczególnie przyjaznych dla środowiska surowców. Farby TP 318 oraz rozcieńczalniki i dodatki do farby nie zawierają związków aromatycznych, glikolanu butylu (GB-Ester), cykloheksanonu, a także nie zawierają wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (pl. WWA, ang. PAH). System farb TP 318 spełnia kryteria uzyskania znaku GS (kategoria 1) zgodnie ze specyfikacją AfPS GS 2014:01 PAH.

 

LAB-N 141822 - Do drukowania na specjalnych tworzywach termoplastycznych, w szczególności aktywowanych poliolefinach tj. polipropylenie (PP) i polietylenie (PE), ABS, PMMA, powłokach z żywic epoksydowych, różnych duroplastach oraz powlekanych piłkach golfowych

 

LAB-N 141935 - Do drukowania na TPE (termoplastycznych elastomerach) i miękkich w dotyku powłokach poliuretanowych.

 

LAB-N 341705 - Do drukowania na szkle, ceramice, duroplastach, metalach oraz powierzchniach chromowanych i niklowanych, pozłacanych lub rodowanych.

 

Farby UV

 

TP/UV-K – Nadaje się do druku na wymagających podłożach, takich jak powierzchniowo aktywowane poliolefiny (PP i PE), duroplasty, metale i szkło. Nadaje się również do poliwęglanu (PC) i niektórych innych tworzyw termoplastycznych

 

TP/UV-L i TP/UV 454060 – Farby specjalne do zastosowań przemysłowych do druku na poliamidzie

 

LAB-N 151584 - Do druku na powlekanych piłkach golfowych oraz tworzywach termoplastycznych, takich jak ABS, poliwęglan (PC) i PMMA.
Lakiery ochronne LAB-N 151584/70-01-MT i LAB-N 151584/70-02-NT: m.in. do klawiatur wykonanych z ABS, PC, mieszanki ABS/PC.

 

 Żółta kropka TP/UV-P, TP/UV-P2 - Farba do tampodruku utwardzana promieniami UV opracowana specjalnie dla materiału ABS. Jednak można zadrukować również SAN, polistyren (PS), PVC i inne podłoża. Wstępne testy są absolutnie konieczne.

TP/UV-P do druku tworzyw termoplastycznych, w szczególności ABS, dodatkowo SAN, polistyren (PS), poliwęglan (PC), twardy PVC, poliamid (PA), aktywowany polipropylen (PP) i duroplasty.

TP/UV-P2 specjalnie do drukowania na poliamidzie (PA), poliamidzie wzmocnionym włóknem szklanym (PA-GF) i metalach.

 

TP/UV-R – Nadaje się na poliwęglan (PC), poliamid (PA), poliester, duroplasty, powierzchnie powlekane. Nadaje się również do polistyrenu i różnych rodzajów PVC.

 

Dodatki do farb

 

TP/HM